Parodų taisyklės trumpai

Visa informacija apie parodas ir registraciją pateikiama puslapyje kinologija.lt. Ateinant į parodą būtina turėti veterinaro knygutę su galiojančiais skiepų antspaudais. Šuns kilmės dokumento neštis nereikia. Šuo turi mokėti gražiai eiti šalia kairės kojos, kantriai stovėti ant žemės ir ant stalo, leisti teisėjui jį liesti ir apžiūrėti dantis. Dantukus dažniausiai apžiūri pats teisėjas.

Kaip susirasti savo ringą? Prie ringo būna informacinė lenta, kurioje nurodytas ringo numeris, teisėjo pavardė, dalyvaujančių šunų veislės, bei pasirodymo laikas.

Parodose šunys vertinami šiose klasėse:

šuniukų – nuo 4 iki 6 mėn. amžiaus; (šuns amžius fiksuojamas parodos dieną)
mažylių – nuo 6 iki 9 mėn. amžiaus;
jaunimo – nuo 9 iki 18 mėn. amžiaus;
pereinamojoje – nuo 15 iki 24 mėn. amžiaus (tik tarptautinėse ir veislės klubo parodose);
atvirojoje – nuo 15 mėn. amžiaus;
darbinėje – nuo 15 mėn. amžiaus (iki registracijos pabaigos reikia pateikti FCI pripažįstamo darbinio diplomo kopiją);
čempionų – nuo 15 mėn. amžiaus (iki registracijos pabaigos reikia pateikti FCI pripažįstamo nacionalinio arba tarptautinio čempiono sertifikato kopiją, gali būti ir šalies, ne FCI narės);
klubo čempionų – nuo 15 mėn. amžiaus (iki registracijos pabaigos reikia pateikti LKD klubo čempiono sertifikato kopiją) – tik veislės klubų parodose, kuriose suteikiamas Kl.N‘xx titulas, neprivaloma;
veteranų – nuo 8 metų amžiaus.

Įvertinimai ir vietos:

„puikiai” – suteikiama šuniui (kalei), kuris beveik idealiai atitinka veislės standartą, yra puikios kondicijos, puikiai juda, yra gero temperamento. Į mažus trūkumus galima nekreipti dėmesio, bet turi būti aiškiai išreikšta priklausomybė lyčiai;
„labai gerai” – suteikiama šuniui (kalei), kuris turi visas būdingas savo veislės ypatybes, proporcingas, yra geros kondicijos; maži trūkumai gali būti ignoruojami;
„gerai” – suteikiama šuniui (kalei), kuris atitinka pagrindinius veislės standarto reikalavimus, yra valdomas, tačiau turi ydų ar didesnių trūkumų;
„patenkinamai” – suteikiama šuniui (kalei), kuris atitinka pagrindinius veislės standarto reikalavimus, yra valdomas, tačiau turi daug ydų ar didelių trūkumų;
„diskvalifikacija” – suteikiama šuniui (kalei), kuris neatitinka veislės standarto arba yra agresyvus, bailus, turi sėklidžių, dantų, žandikaulių anomalijas, nestandartinės spalvos ar struktūros kailį, ryškų polinkį į albinizmą; taip pat tiems, kurie turi mažai būdingų tos veislės savybių, kitų eliminuojančių trūkumų, lyginant su standartu, yra blogos sveikatos; diskvalifikuoti taip pat gali būti ir tie gyvūnai, kurių organizme aptikta gyvūnų galimybes stimuliuojančių medžiagų, turint tikslą didinti gyvūnų produktyvumą, darbingumą, sportinius rezultatus, išskyrus tas medžiagas, kurių naudojimą reglamentuoja LR Vyriausybė ar jos įgaliota institucija;
„be įvertinimo” paliekami šunys (kalės), nesant galimybės jų apžiūrėti: nejuda, nuolat šokinėja, negalima apžiūrėti dantų arba, įtarus chirurgines operacijas, padarytas norint pašalinti įgimtus trūkumus (pakeisti akies voką, ausis, lūpas, uodegą, kondiciją ar pan.).

Kiekvienoje klasėje skiriamos ne mažiau kaip 4 (keturios) vietos. Vietomis skirstomi tik įvertinimus „puikiai“ arba „labai gerai“ gavę šunys (kalės).

Titulai parodose:

Visų veislių parodose privalomi gražiausių šunų rinkimai – konkursai: šuniukų, mažylių (jei šios klasės yra parodoje), veteranų, jaunimo, grupių ir pagrindinis. Į atitinkamą šuniukų, mažylių, veteranų, jaunimo konkursą siunčiamas vienas veislės atstovas, išrinktas teisėjo. Į grupės konkursą siunčiami šunys, iškovoję „Veislės nugalėtojo“ titulą. Šių konkursų, išskyrus pagrindinį, dalyviai veislės ringe turi gauti atitinkamo konkurso dalyvio kortelę (kiekvienam konkursui – skirtingos spalvos kortelė, kurioje nurodytas konkurso pavadinimas, veislė, data ir dalyvio numeris).

Veisimui reikalingi įvertinimai

Veisti galima kalę, įvertintą dviejų skirtingų teisėjų dviejose LKD ir jos narių organizuojamose parodose. Įvertinimai turi būti ne mažesni, negu „labai gerai” (galioja įvertinimams, gautiems po 2014 m. sausio 1 d.). Veisti galima šunį, įvertintą dviejų skirtingų teisėjų dviejose LKD ir jos narių organizuojamose parodose. Įvertinimai turi būti ne mažesni, negu „puikiai” (galioja įvertinimams, gautiems po 2014 m. sausio 1 d.).

Be Sociable, Share!

Komentuoti