Keliavimas su gyvūnais

Nuo 2014 m. gruodžio 29 d. nauji reikalavimai nekomerciniam gyvūnų augintinių vežimui ! 

Kas yra nekomercinis gyvūnų augintinių judėjimas?

Nekomercinis gyvūnų augintinių judėjimas – bet kuris gyvūno augintinio judėjimas tarp valstybių narių (ES) arba jo įvežimas ar pakartotinis įvežimas į Bendrijos teritoriją iš trečiosios šalies, kai juos vežasi savininkas arba fizinis asmuo, savininko vardu už juos atsakantis vežimo metu, ir kurie nėra skirti parduoti ar perleisti kitam savininkui.

Koks pagrindinis teisės aktas nustato reikalavimus nekomerciniams gyvūnų augintinių judėjimui?

Nuo 2004 m. liepos 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 998/2003 nustatančiu gyvūnų sveikatos reikalavimus, taikomus ne komerciniam naminių gyvūnėlių judėjimui, ir taisykles, taikomas atliekant tokio judėjimo patikrinimus harmonizuoti reikalavimai gyvūnų augintinių judėjimui tarp ES šalių ir jų įvežimui, ar pakartotiniam įvežimui į ES iš trečiųjų šalių.

Kur galiu rasti daugiau informacijos apie keliavimą su gyvūnais augintiniais?

Informaciją apie reikalavimus gyvūnų augintinių judėjimui galite rasti Europos Komisijos interneto svetainėje
Kokie reikalavimai keliaujant su gyvūnu augintiniu į Lietuvos Respubliką iš bet kokios Europos Sąjungos šalies, įskaitant iš trečiųjų šalių, išvardintų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 998/2003 II priedo B dalies 2-ame skirsnyje išvardintas šalis? (Nuoroda)

Gyvūnai augintiniai turi būti identifikuoti:
• poodine mikroschema, atitinkančia Reglamento 998/2003Ia Priede nurodytus reikalavimus arba,
• aiškiai įskaitoma tatuiruote, jei ji padaryta iki 2011 m. liepos 3 d.;

Gyvūnams turi būti atlikta galiojanti vakcinacija nuo pasiutligės, kaip nurodyta Reglamento 998/2003 Ib priede;
Gyvūno savininkas turi turėti vieningos ES patvirtintos formos Gyvūno augintinio pasą, kuriame būtų veterinarijos gydytojo atžymos apie gyvūnui atliktą identifikaciją ir vakcinaciją nuo pasiutligės.
Kokie reikalavimai keliaujant su gyvūnu augintiniu (šuo, katė, šeškas) į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių išvardintų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 998/2003 II priede C dalyje, išskyrus II priedo B dalies 2-ame skirsnyje išvardintas šalis? (Žr. lentelę apačioje)


Gyvūnai augintiniai turi būti identifikuoti:
• poodine mikroschema, atitinkančia Reglamento 998/2003 Ia Priede nurodytus reikalavimus arba,
• aiškiai įskaitoma tatuiruote, jei ji padaryta iki 2011 m. liepos 3 d.;

Gyvūnams turi būti atlikta galiojanti vakcinacija nuo pasiutligės, kaip nurodyta Reglamento 998/2003 Ib priede;
Gyvūno savininkas turi turėti vieningos ES patvirtintos formos Gyvūno augintinio pasą, jei gyvūnas augintinis pakartotinai įvežamas į ES šalį, kai prieš tai buvo įvežtas į trečiąją šalį iš bet kokios ES šalies, arba trečiosios šalies valstybinio veterinarijos gydytojo išduotą veterinarijos sertifikatą, kurio pavyzdys yra patvirtintas Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2011/874/ES, kuriuose būtų veterinarijos gydytojo atžymos apie gyvūnui atliktą identifikaciją ir vakcinaciją nuo pasiutligės.

Jei gyvūnai augintiniai vežami į Lietuvos Respubliką iš Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 998/2003 II priede C dalyje nepaminėtų trečiųjų šalių (Lentelėje, aukščiau, nepaminėtų šalių) taikomi šie reikalavimai:

Gyvūnai augintiniai turi būti identifikuoti:
• poodine mikroschema, atitinkančia Reglamento 998/2003 Ia Priede nurodytus reikalavimus arba,
• aiškiai įskaitoma tatuiruote, jei ji padaryta iki 2011 m. liepos 3 d.;

Gyvūnams turi būti atlikta galiojanti vakcinacija nuo pasiutligės, kaip nurodyta Reglamento 998/2003 Ib priede;
Atliktas antikūnų kiekio prieš pasiutligę nustatymo tyrimas. Praėjus bent 30 dienų po vakcinacijos ir likus 3 mėn. iki įvežimo į ES, patvirtintoje laboratorijoje ištyrus gyvūno augintinio kraujas, nustatytas ne mažesnis kaip 0,5 TV/ml. neutralizuojančių antikūnų titras. (Minėtas 3 mėn. laikotarpis netaikomas pakartotinai įvežamiems gyvūnams augintiniams, kurių pase nurodyta, kad titravimas atliktas prieš juos išvežant iš ES ir kad tyrimo rezultatai yra teigiami.);
Gyvūno savininkas turi turėti vieningos ES patvirtintos formos Gyvūno augintinio pasą, jei gyvūnas augintinis pakartotinai įvežamas į ES šalį, kai prieš tai buvo įvežtas į trečiąją šalį iš bet kokios ES šalies, arba turi trečiosios šalies valstybinio veterinarijos gydytojo išduotą veterinarijos sertifikatą, kurio pavyzdys yra patvirtintas Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2011/874/ES, kuriuose būtų veterinarijos gydytojo atžymos apie gyvūnui atliktą identifikaciją ir vakcinaciją nuo pasiutligės.

Kokie reikalavimai keliaujant su gyvūnu augintiniu (šuo, katė, šeškas) tarp Europos Sąjungos šalių?

Gyvūnai augintiniai turi būti identifikuoti:
• poodine mikroschema, atitinkančia Reglamento 998/2003 Ia Priede nurodytus reikalavimus arba,
• aiškiai įskaitoma tatuiruote, jei ji padaryta iki 2011 m. liepos 3 d.

Gyvūnams turi būti atlikta galiojanti vakcinacija nuo pasiutligės, kaip nurodyta Reglamento 998/2003 Ib priede;
Gyvūno savininkas turi turėti vieningos ES patvirtintos formos Gyvūno augintinio pasą, kuriame būtų veterinarijos gydytojo atžymos apie gyvūnui atliktą vakcinaciją nuo pasiutligės ir kitų ligų (neprivaloma), atliktas kitas privalomas profilaktines priemones nuo kitų ligų (pvz. Echinokokozės) vykstant į tam tikras ES šalis, nurodytas Europos Komisijos deleguotojo reglamento Nr. 1152/2011, I priede.

Kokie reikalavimai keliaujant su gyvūnu augintiniu (šuo, katė, šeškas) iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungos šalis?

Reikalavimai taikomi gyvūnus augintinius vežant iš Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 998/2003 II priede C dalyje išvardintų trečiųjų šalių.

Gyvūnai augintiniai turi būti identifikuoti:
• poodine mikroschema, atitinkančia Reglamento 998/2003 Ia Priede nurodytus reikalavimus arba,
• aiškiai įskaitoma tatuiruote, jei ji padaryta iki 2011 m. liepos 3 d.

Gyvūnams turi būti atlikta galiojanti vakcinacija nuo pasiutligės, kaip nurodyta Reglamento 998/2003 Ib priede;
Gyvūno savininkas turi turėti vieningos ES patvirtintos formos Gyvūno augintinio pasą, jei gyvūnas augintinis pakartotinai įvežamas į ES šalį, kai prieš tai buvo įvežtas į trečiąją šalį iš bet kokios ES šalies, arba turėti trečiosios šalies valstybinio veterinarijos gydytojo išduotą veterinarijos sertifikatą, kurio pavyzdys yra patvirtintas Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2011/874/ES, kuriuose būtų veterinarijos gydytojo atžymos apie gyvūnui atliktą vakcinaciją nuo pasiutligės ir kitų ligų (neprivaloma), atliktas kitas privalomas profilaktines priemones nuo kitų ligų (pvz. Echinokokozės) vykstant į tam tikras ES šalis, nurodytas Europos Komisijos deleguotojo reglamento Nr. 1152/2011, I priede.

Reikalavimai taikomi gyvūnus augintinius vežant iš Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 998/2003 II priede C dalyje nepaminėtų trečiųjų šalių į ES šalis.

Gyvūnai augintiniai turi būti identifikuoti:
• poodine mikroschema, atitinkančia Reglamento 998/2003 Ia Priede nurodytus reikalavimus arba,
• aiškiai įskaitoma tatuiruote, jei ji padaryta iki 2011 m. liepos 3 d.

Gyvūnams turi būti atlikta galiojanti vakcinacija nuo pasiutligės, kaip nurodyta Reglamento 998/2003 Ib priede;
Atliktas antikūnų kiekio prieš pasiutligę nustatymo tyrimas. Praėjus bent 30 dienų po vakcinacijos ir likus 3 mėn. iki įvežimo į ES, patvirtintoje laboratorijoje ištyrus gyvūno augintinio kraujas, nustatytas ne mažesnis kaip 0,5 TV/ml. neutralizuojančių antikūnų titras. (Minėtas 3 mėn. laikotarpis netaikomas pakartotinai įvežamiems gyvūnams augintiniams, kurių pase nurodyta, kad titravimas atliktas prieš juos išvežant iš ES ir kad tyrimo rezultatai yra teigiami.)
Gyvūno savininkas turi turėti vieningos ES patvirtintos formos Gyvūno augintinio pasą, jei gyvūnas augintinis pakartotinai įvežamas į ES šalį, kai prieš tai buvo įvežtas į trečiąją šalį iš bet kokios ES šalies, arba turi trečiosios šalies valstybinio veterinarijos gydytojo išduotą veterinarijos sertifikatą, kurio pavyzdys yra patvirtintas Komisijos įgyvendinimo sprendimu 2011/874/ES, kuriuose būtų veterinarijos gydytojo atžymos apie gyvūnui atliktą vakcinaciją nuo pasiutligės ir kitų ligų (neprivaloma), atliktas kitas privalomas profilaktines priemones nuo kitų ligų (pvz. Echinokokozės) vykstant į tam tikras ES šalis, nurodytas Europos Komisijos deleguotojo reglamento Nr. 1152/2011, I priede.
SVARBU ATKREIPTI DĖMESĮ !

Ką turiu žinoti keliaujant į kitas šalis? Ar šalys gali taikyti papildomus reikalavimus gyvūnų augintinių įvežimui?

Dėl palankaus pasiutligės ir kitų ligų statuso kai kurios šalys įvežamiems gyvūnams augintiniams gali taikyti griežtesnius nacionalinius reikalavimus, kuriuos galite rasti šalių informaciniuose tinklapiuose, ar susisiekę su šalies ambasadomis.

Lentelėje pateikiama kai kurių šalių informaciniai tinklapiai:

Airija Anglija Baltarusija Danija Čekija
Austrija Belgija Islandija
Havajai JAV
Estija Ispanija Italija Graikija Lenkija
Kanada Kipras Kroatija Latvija Prancūzija
Malta Suomija Norvegija Olandija Vokietija
Japonija Švedija Šveicarija Ukraina Rusija
Bulgarija Australija Naujoji Zelandija Singapūras Serbija
Turkija Gibraltaras Borneo Malaizija Pietų Afrikos Respublika
Izraelis  Vengrija Pietų Korėja

Kur galiu identifikuoti savo gyvūną augintinį ir gauti Gyvūno augintinio pasą?

Jums reikia kreiptis į privatų veterinarijos gydytoją, kuris gali identifikuoti Jūsų gyvūną augintinį ir išduoti tinkamai užpildytą gyvūno augintinio pasą.

Ką turiu žinoti apie gyvūno augintinio identifikaciją?

Nuo 2011 m. liepos 3 d. vienintele gyvūno augintinio identifikavimo priemone pripažįstama poodinė mikroschema (sin. – „mikročipas“, atsakiklis, transponderis, lustas), ty. nuo 2011 m. liepos 3 d. gyvūnai augintiniai, kurie nebuvo identifikuoti ir kuriems taikomos reglamento nuostatos, turės būti identifikuoti poodine mikroschema.

Tačiau, gyvūnai augintiniai, kurie iki 2011 m. liepos 3 d. buvo identifikuoti tatuiruotės metodu (tatuiruotė yra aiški ir įskaitoma, atlikta prieš gyvūno vakcinaciją nuo pasiutligės) ir turės tai patvirtinantį dokumentą, bus laikomi identifikuotais ir jų nereikės papildomai identifikuoti poodine mikroschema.
Gyvūnai augintiniai, kurie iki 2011 m. liepos 3 d. nebuvo identifikuoti (nei tatuiruotės metodu, nei poodinės mikroschemos būdu), siekiant įvykdyti Reglamento Nr. 998/2003 reikalavimus, turės būti identifikuojami poodine mikroschema.

Ką daryti jei gyvūnas augintinis identifikuotas poodine mikroschema neatitinkančia Reglamento 998/2003 Ia Priede nurodytų reikalavimų?

Jeigu poodinė mikroschema, kuria identifikuotas gyvūnas augintinis neatitinka Reglamento 998/2003 Ia priede nustatytų reikalavimų, naminio gyvūnėlio savininkas arba savininko vardu už jį atsakingas fizinis asmuo bet kurio patikrinimo metu turi pateikti tokio atsakiklio skaitymui būtinas priemones.

Ką turiu žinoti apie gyvūno augintinio vakcinaciją nuo pasiutligės?

Gyvūnams augintiniams (šuo, katė, šeškas) turi būti atlikta galiojanti vakcinacija nuo pasiutligės, kaip nurodyta Reglamento 998/2003 Ib priede. Atlikus gyvūnui augintiniui pirminę vakcinaciją nuo pasiutligės, arba atlikus šią vakcinaciją po datos, kai nustojo galioti ankstesnė vakcinacija nuo pasiutligės, atlikus vakcinaciją turi praeiti ne mažiau kaip 21 diena kol gyvūnas augintinis gali judėti tarp ES šalių arba būti įvežamas, arba pakartotinai įvežamas į ES iš trečiųjų šalių. Vakcinacijos nuo pasiutligės atlikimo data negali būti ankstesnė kaip identifikavimo poodine mikroschema ar tatuiruote diena.

Per kokius pasienio postus nekomerciniais tikslais į Lietuvą galiu įsivežti gyvūnus augintinius?

Gyvūnus augintinius (išskyrus kambarinius paukščius) į Lietuvą galite įsivežti per šiuos muitinės postus:

Kauno oro uosto postą; Kenos geležinkelio postą; Kybartų geležinkelio postą; Kybartų kelio postą; Lavoriškių kelio postą; Malkų įlankos jūrų uosto postą; Medininkų kelio postą; Molo jūrų uosto postą; Nidos kelio postą; Nidos upių uosto postą (tik navigacijos sezono metu); Palangos oro uostą; Panemunės kelio postą; Pilies jūrų uosto postą; Raigardo kelio postą; Ramoniškių (Sudargo) kelio postą; Stasylų geležinkelio postą; Šalčininkų kelio postą; Šiaulių oro uosto postą; Vilniaus oro uosto postą.
Kambarinius paukščius galima įvežti per šiuos pasienio veterinarijos postus:

Medininkų kelio postą
Medininkų k. Medininkų paštas, LT – 13192 Vilniaus raj. tel./faks (8 5) 231 2037, El. paštas: medininkupvp@vet.lt
Vilniaus oro uosto postą
Rodūnios kelias 18, LT-02188 Vilnius, tel. (8 5) 273 9042 faks. (8 5) 232 9049, El. pašas: orouostas@vet.lt

Kokie reikalavimai keliaujant su kitų rūšių gyvūnais nei šuo, katė, šeškas?

Sveikatos reikalavimai gyvūnams kuriuos nekomerciniais tikslais vežasi fizinis asmuo tarp Europos Sąjungos šalių ar įsiveža ar pakartotinai įsiveža iš trečiųjų šalių į Europos sąjungos teritoriją, nustatyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 998/2003. Kitiems gyvūnams nei šuo, katės, šeškas, šiuo reglamentu nėra nustatyti specialieji reikalavimai, t.y. nėra numatyta, kad, jei vežama ne daugiau kaip 5 vnt. kitų rūšių gyvūnų (pvz. žiurkėnų, žiurkių, jūrų kiaulyčių, degu, šinšilų, žuvyčių, papūgėlių ir tt.) būtina turėti tam tikrus dokumentus, skirtingai, nei pvz. keliaujant su šunimi, kate ar šešku tarp Europos sąjungos šalių reikalinga turėti gyvūno augintinio pasą. Tačiau šalys gali taikyti nacionalinius reikalavimus, dėl to rekomenduojame pasitikslinti šių šalių interneto svetainėse.

Kas Lietuvoje išduoda veterinarijos sertifikatus nekomerciniam gyvūnų augintinių vežimui?

Sertifikatus nekomerciniam gyvūnų augintinių judėjimui į Trečiąsias šalis išduoda Teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos visoje Lietuvoje.

Gyvūnui augintiniui reikalinga atlikti pasiutligės antikūnių titro nustatymo tyrimą, kas jį atlieka?

Jei keliaujama į valstybes, kurios reikalauja, kad gyvūnui augintiniui būtų atliktas kraujo tyrimas pasiutligės antikūnų titrui nustatyti, pirmiausia turėtumėte su gyvūnu kreiptis į privatų veterinarijos gydytoją, kuris galėtų paimti mėginį šiam tyrimui. Tyrimus Lietuvoje atlieka Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Laboratorijos departamente.

Kokie reikalavimai vežant gyvūnus lėktuvu, keltu, traukiniu?

Visais atvejais, nepriklausomai kokio tipo transporto priemonėmis keliaujama su gyvūnais augintiniais, jie turi atitikti atitinkamus veterinarijos reikalavimus, priklausomai nuo to į kokią ar iš kokios valstybės vežami. Tačiau dėl gyvūnų laikymo įrangos ir priežiūros vežimo ( lėktuvu, keltu ar traukiniu) metu, rekomenduojame iš anksto kreiptis į atitinkamą transporto paslaugų teikėją (oro linijų bendrovės administraciją, keltų administraciją ir t.t.)

Kur kreiptis jei noriu iš užsienio parsivežti egzotišką papūgą, gyvatę ar laukinį gyvūną?

Norėdami į Lietuvos respubliką įsivežti egzotinį, retą laukinį gyvūną, pirmiausiai turėtumėte kreiptis į Lietuvos Respublikos Aplinkos ministeriją el. paštu: info@am.lt, tel. (8 5) 266 3661 arba faksu (8 5) 266 3663.

Teisės aktai

Nekomerciniam gyvūnų augintinių judėjimui taikomi sveikatos reikalavimai:

2003 m. gegužės 26 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 998/2003 dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų ne komerciniam naminių gyvūnėlių judėjimui, ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 92/65/EEB

Nekomercinis gyvūnų augintinių judėjimas iš Trečiųjų šalių

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Muitinės departamento prie finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. B1-252/1B-460 „Dėl nekomerciniais tikslais vežamų gyvūnų augintinių įvežimo iš Trečiųjų šalių vietų sąrašo ir nekomerciniais tikslais vežamų gyvūnų augintinių tikrinimo tvarkos aprašo“

Sertifikatų pavyzdžiai

2011 m. gruodžio 15 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo nustatomas trečiųjų šalių ir teritorijų, iš kurių į Sąjungą leidžiama importuoti šunis, kates bei šeškus ir nekomerciniais tikslais įvežti daugiau kaip penkis šunis, kates bei šeškus, sąrašas ir tokių gyvūnų importo ir nekomercinio įvežimo į Sąjungą sertifikatų pavyzdžiai (2011/874/ES)

Paukščių vežimas

2011 m. gruodžio 14 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2006/415/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku paukščių gripu, kurį Bendrijos naminiams paukščiams sukelia gripo viruso H5N1 potipis (2011/844/ES)

Profilaktinės priemonės prieš Echinokokozę

2011 m. liepos 14 d. KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1152/2011 dėl prevencinių sveikatos priemonių siekiant kontroliuoti tarp šunų plintančią Echinococcus multilocularis sukeltą infekciją, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 998/2003

Gyvūno augintinio pasas

2003 m. lapkričio 26 d. Komisijos sprendimas, nustatantis paso šunų, kačių ir šeškų Bendrijos vidaus judėjimui pavyzdį

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. B1-360 „Dėl valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. B1-273 „Dėl reikalavimų gyvūnų augintinių pasui patvirtinimo“ pakeitimo“

Komercinis judėjimas

1992 m. liepos 13 d. TARYBOS DIREKTYVA 92/65/EEB nustatanti gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje, bei jų importą į Bendriją

VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA

Be Sociable, Share!

Komentuoti