Europos konvencija dėl namuose laikomų gyvūnų apsaugos

Pagrindiniai gyvūnų gerovės principai
1.         Negalima namuose laikomam gyvūnui kelti bereikalingo skausmo, kančios ar kitaip kankinti.
2.         Negalima namuose laikomo gyvūno padaryti benamiu.
Laikymas
1.         Kiekvienas asmuo, laikantis namuose gyvūną ar sutikęs jį prižiūrėti, atsako už jo sveikatą ir gerovę.
2.         Kiekvienas asmuo, laikantis namuose gyvūną ar sutikęs jį prižiūrėti, teikia jam būstą, priežiūrą ir dėmesį atsižvelgdamas į etologinius gyvūno poreikius pagal jo rūšį ir veislę, svarbiausia:
a)         parūpina jam pakankamai tinkamo pašaro ir vandens;
b)         sudaro sąlygas jam judėti;
c)         imasi tinkamų priemonių, kad jis neištrūktų.

Visą įstatymą skaitykite čia.

Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymas.

LKD šunų veisimo nuostatai.

Be Sociable, Share!

Komentuoti